8 – 10 april 2019

Onze samenleving is volop in verandering. Dat vraagt om nieuwe visies en strat- egieën. Het opleggen daarvan werkt over het algemeen niet meer. Mensen willen zich erin herkennen, vanuit hun eigen realiteit. Zien ze hun eigen visie en belang niet terug, dan leidt dat nogal eens tot verzet. Harder sturen helpt niet. Het zet het proces alleen maar verder op scherp.
Future Search biedt een alternatief. Het ondersteunt het proces om met alle bel- anghebbenden op zoek te gaan naar hun gezamenlijke opgave en context, om van daaruit een gedeeld perspectief op de toekomst te ontwikkelen, de ‘common ground’. Dit biedt voor iedereen een constructieve basis om in actie te willen komen. Wereldwijd maken ondernemers, maatschappelijke organisaties en over- heden hiervan gebruik.

Future Search zorgt voor:

 • Een sterk betrokken netwerk met onderling begrip voor de complexiteit van het vraagstuk en de diversiteit in belangen
 • Een gezamenlijk doorleefde, actiegerichte visie, uitgewerkt in een uitvoering- sagenda en concrete acties
 • Eigenaarschap voor de noodzakelijke acties
 • Nieuwe energie en vertrouwen
 • Een uitvoeringsproces dat min of meer vanzelf op gang komt.

Tijdens de 3-daagse workshop laat Sandra Janoff je kennis maken met Future Search en met de achterliggende theorieën en principes. Je participeert zelf in een door haar geleid Future Search proces. Daarbij ervaar je heel direct hoe je een Future Search start, welke stappen je met elkaar doorloopt en hoe dit voor duurzame doorbraken zorgt.

Sandra Janoff
Sandra Janoff behoort tot de meest ervaren consultants ter wereld als het gaat om het faciliteren en ondersteunen van ‘real time change’. Met Marvin Weisbord is zij de grondlegger van Future Search. Sinds de jaren tachtig organiseren zij Future Search processen en workshops voor profit- en non-profitorganisaties. Zij zijn op alle continenten actief geweest. Sandra Janoff is co-director van het Future Search Network.

“Het is een erg goede methode om bij een complexe situatie waarbij veel partijen zijn betrokken echte keuzes te maken. Niet door gepolder maar door het benutten van kennis en creativiteit van iedereen.”

De Future Search methode is onder andere gebruikt door

Meer informatie?

info@kaapz.nl

Meld je meteen aan

Omschrijving

Sinds 1991 hebben meer dan 5000 mensen deze workshop gevolgd, afkomstig uit Noord- en Zuid-Amerika, Canada, Europa, Afrika, Azië, China, Australië, Nieuw-Zeeland, Mongolië en Siberië. Alle sectoren, publiek en privaat, namen deel om een productieve samenwerking rondom een gezamenlijke opgave te leren stimuleren.

Principes

Future Search is gebaseerd op vier principes:

 • Breng het hele systeem (netwerk) bijeen in een ruimte
 • Verken eerst het geheel en leidt daar eigen acties uit af
 • Denk toekomst- en actiegericht en focus op de common ground
 • Creëer ruimte voor zelfmanagement en het nemen van verantwoordelijkheid.

Deze vier principes zorgen voor het wereldwijde succes van Future Search. Tijdens de workshop leer en ervaar je hoe je deze principes kunt toepassen, inclusief de kritische wisselwerking tussen het werken in kleine groepen en de dialoog in plenaire sessies.

Toepassingen

Future Search kun je toepassen bij:

 • De ontwikkeling van een gedeelde visie en actieplannen
 • Het ontwerpen van een implementatieplan en commitment voor een
  bestaande visie of strategie
 • Het initiëren van snelle acties voor complexe issues waar geen
  coördinerende structuur of een gedeelde visie voor bestaat.

Workshop leerervaringen

De workshop geeft je inzichten en leert je de tools om succesvol een Future Search proces te organiseren. Als deelnemer leer je:

 • De theorie en praktijk van productieve samenwerking in divers
  samengestelde netwerken
 • Hoe je bijeenkomsten organiseert, die tot doel hebben om met het hele
  netwerk in actie te komen, nu en in de toekomst
 • Hoe je het doel van bijeenkomsten en de betrokken stakeholders
  matcht
 • Hoe je groepen zelf kunt laten diagnosticeren en analyseren
 • Hoe je conflicten in bijeenkomsten hanteert
 • Hoe je de betrokkenen kritische keuzes laat maken
 • Hoe je kleine en grote bijeenkomsten die ertoe doen faciliteert.

De workshop is opgebouwd rondom een gesimuleerde Future Search. Als onderdeel van het leerproces plannen de deelnemers zelf de simulatie. Dit biedt een basis voor een gezamenlijke ervaring met ‘community building’, de ontwikkeling van een gedeeld beeld van de context waarmee je te maken hebt, het ontwerpen van nieuwe toekomstperspectieven, het vinden van de ‘common ground’ en nieuwe mogelijkheden om in actie te komen. Gedurende de workshop is er veel interactie en reflectie rondom theorie en praktijk.

Programma

Maandag 8 april 2019
9.00 – 18.30, daarna diner

Dinsdag 9 april 2019
8.30 – 18.00, daarna diner

Woensdag 10 april
8.30 – 12.30, afsluitende lunch (of lunchpakket mee)

Workshop agenda

 • Theorie, geschiedenis en de dynamiek in een Future Search – Condities voor succes
 • Organisatie van een Future Search
 • Future Search simulatie
 • Resultaat, effect en follow-up
 • Procesbegeleiding en technieken
 • Toepassingsmogelijkheden en ervaringen.

Locatie

Ernst Sillem Hoeve
Soestdijkerweg 10b Lage Vuursche 3734 MH Den Dolder
www.esh.nl

Kosten en deelname

Deelname

Gebruik het registratieformulier om je op te geven.
Meld je vandaag nog aan. Het aantal deelnemers is beperkt.
Na deelname ontvang je het boek Hoe richt je een zwerm. Een eenvoudige aanpak voor complexe vraagstukken (2e druk, 2018).
Het boek gaat onder andere in op de principes die ten grondslag liggen aan Future Search.

Kosten Future Search workshop

Kosten voor deelname aan de Future Search workshop zijn € 1.450,- (excl. 21% BTW).
Wil je met meerdere mensen uit je organisatie deelnemen, neem dan contact met ons op over de kosten via info@kaapz.nl
In de prijs zijn opgenomen: deelname aan de workshop, koffie/thee e.d., het benodigde materiaal, de lunches, snacks en 2x diner.
Je ontvangt tijdens de workshop tevens het boek Future Search – Getting the whole system in the room, for Vision, Commitment and Action (third edition, 2010)

Overnachting

De kosten voor overnachting vallen buiten de kosten voor deelname aan de Future Search workshop.
Iedereen is vrij om zijn overnachting te organiseren.
Je kunt hier rechtstreeks een hotelovernachting bij de Ernst Sillem Hoeve boeken, waar wij speciale afspraken mee hebben gemaakt.
De kosten voor overnachting zijn € 98,50 (exclusief toeristenbelasting).

Verzekering en aansprakelijkheid

In het geval dat de workshop niet kan plaatsvinden of moet worden uitgesteld vanwege gebeurtenissen die buiten de controle van KaapZ (overmacht) liggen dan kan KaapZ niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele geleden schade, kosten of verliezen, zoals transportkosten, verblijfskosten, financiële verliezen, en dergelijke.
KaapZ kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor lichamelijk letsel, of voor verlies of schade aan eigendommen van deelnemers, tijdens of als gevolg van de workshop. Controleer de geldigheid van uw eigen verzekering.

Meer informatie?

info@kaapz.nl

Meld je meteen aan