Je bent bestuurder, manager, directeur of misschien wel beleidsambtenaar en je krijgt steeds meer te maken met vraagstukken die zo complex zijn dat ze niet meer door jou alleen of je organisatie zijn op te lossen.

Je weet dat bij al deze complexe vraagstukken veel partijen betrokken zijn met al hun, soms tegenstrijdige, belangen. Je ziet dat de samenleving steeds meer verandert van een verticaal geordende, centraal aangestuurde top-down samenleving naar een horizontale, decentrale bottom-up samenleving.

Wat je dan ook steeds meer hoort, zijn kreten als ‘We hebben regie nodig’, ‘We moeten meer samenwerken’ en ‘We moeten iedereen laten participeren’. En je hebt ondervonden dat de gangbare aanpakken en modellen niet meer werken. Je bent in verwarring.

Het is onze passie om je te laten zien en mee te laten maken hoe je complexe vraagstukken op een relatief eenvoudige manier aanpakt met behulp van modern leiderschap.

We spreken jou aan om de verantwoordelijkheid op je te nemen om alle belanghebbenden bij jouw complexe vraagstuk bij elkaar te brengen om samen de toekomst vorm te geven – en zo ervoor te zorgen dat de zwerm betrokkenen in de gewenste richting in beweging komt en blijft.

We laten je graag zien hoe je van jouw complexe vraagstuk een gezamenlijke opgave maakt van alle betrokken partijen.

Hoe je productieve ontmoetingen organiseert waarmee je het vliegwiel van verandering op gang brengt en houdt.

Zodat je…

  •  …met alle belanghebbende partijen ontdekt wat jullie onderling bindt, de common ground;
  •  …doorleefd commitment bereikt, waardoor alle betrokkenen zich verantwoordelijk voelen voor hun acties om het gezamenlijke toekomstperspectief te verwezenlijken;
  •  …ontdekt dat draagvlak niet iets is wat je nastreeft, maar iets wat je vanzelf bereikt.

Wil je meer weten? Neem dan contact met ons op.
Wij vinden het een geweldig onderwerp om over te praten.

Klik hier voor contact.

Portfolio

Voorbeelden van hoe mensen en organisaties veranderen en hun ambities waarmaken. Wij scheppen de gelegenheid.

Powered by you. Inspired by us.