Gemma van der Ploeg – Gelegenheidschepper

Gemma verbindt al meer dan 25 jaar partijen die denken dat ze niets aan elkaar hebben. Zij stond aan de basis van opzienbarende doorbraken bij complexe vraagstukken in de ruimtelijke ordening. Inmiddels bewijst zij ook in het sociaal domein en de zorg haar toegevoegde waarde. Zij begon haar carrière bij TNO, zette deze voort bij Twynstra Gudde en is medeoprichter van KaapZ.

Meer informatie

Contact
Internet


Gemma van der Ploeg
Van Hall-laan 15
1412 CS Naarden
M 06 20 39 36 18