‘Iedereen kan meedoen. Iedereen doet mee!

14 Twentse gemeenten namen het initiatief om met cliënten, cliëntenbelangenorganisaties, welzijn-, sport- en zorgaanbieders, wethouders, raadsleden en ambtenaren 2,5 dag bij elkaar te komen om een gezamenlijk streefbeeld en bijbehorende acties te formuleren voor de vernieuwing van de maatschappelijke ondersteuning in Twente. Dit streefbeeld is vervolgens in een bijeenkomst aan 350 andere betrokkenen voorgelegd, die het van harte onderschreven. Alle partijen ontmoeten elkaar met regelmaat in de Plein 14 bijeenkomsten.

“Het was een hele bijzondere bijeenkomst, (…) Een echte ‘coalitie aanpak’ met respect voor elkaars belangen en posities. Dit leidt tot tevreden burgers die de juiste ondersteuning krijgen.”

Bert Holman – Ministerie van VWS, voorzitter Transitiebureau decentralisatie begeleiding

Meer informatie

Beeldverslag

Van deconferentie; het maken van het streefbeeld

Beeldverslag

Presentatie van de resultaten aan 300 belangstellenden

Boekje met het streefbeeld

‘Iedereen kan meedoen. Iedereen doet mee!’ Inclusief thema’s en acties

Trailer van film

Het complete proces is gefilmd

Meer weten?

Gemma van der Ploeg kan u meer vertellen over deze opdracht.
M 06 20393618