Met 35 organisaties een bijdrage leveren aan de energietransitie

Met ca. 60 personen uit de energiesector worden vier thema’s uitgediept: de interactie tussen energiedragers, kostentoedeling, energie opslag en databeheer/management. Op die manier ontstaat langzaam maar zeker een compleet en gedeeld beeld van de consequenties die allerlei technologische, economische en maatschappelijke ontwikkelingen hebben op de werking van het energiesysteem. De uitkomsten van de subtafels worden gedeeld met de Overlegtafel. Zo wordt een essentiële bijdrage geleverd aan een zo soepel mogelijk verlopende overgang.

“Wij zetten ongekende stappen”

Peter Molengraaf, voorzitter Netbeheer Nederland, CEO Alliander

“De dialoog heeft er voor gezorgd dat we met elkaar en met de organisaties die er toe doen het transitieproces hebben versneld”

Ton van der Steen – Open Energy bv

Meer informatie

Getekende verslagen

Van de bijeenkomsten zijn beeldende verslagen gemaakt

Datastromen

Aan de subtafel Data zijn datastromen in de energiewereld in kaart gebracht

De functies in het systeem

Uitgetekend en gebruikt als discussiestuk

De nieuwe spelregels

Voor de transitie naar een duurzame energievoorziening

Meer weten?

Eric Spaans kan u meer vertellen over deze opdracht. 
M 06 53730066