Met elkaar een health community vormen

Bij de achterban van Syntein bestonden verschillende beelden over de toegevoegde waarde van de zorggroep. Tegelijkertijd vinden er grote veranderingen plaats in de zorg, die om samenwerking en een gezamenlijke strategie vragen. In een uitgekiend traject zijn alle betrokken partijen met elkaar in gesprek gegaan over de te varen koers en de rollen van Syntein. Daar kwam een congruent beeld uit naar voren. De overlap in ieders beelden, ideeën, behoeftes en ambities bleek veel groter te zijn dan van te voren gedacht.

“En ja, het heeft gewerkt. Ik voel veel energie, het bruist.”

Ton Hanselaar

Meer informatie


Beeldverslag werkatelier

Werkproces en resultaten in beeld gebracht

Praatplaat van de koers

De koers in beeld en tekst


Meer weten?

Gemma van der Ploeg kan u meer vertellen over deze opdracht.
M 06 20393618