Psychisch kwetsbare burgers samen met zorgaanbieders, gemeenten en zorgverzekeraars

De GGz is omgevormd naar een Basis GGz en een Gespecialiseerde GGz. Het uitgangspunt voor de GGz is: passende begeleiding en behandeling, direct en dichtbij, met regie van de mensen om wie het gaat. Het komt er nu op aan de uitvoering met elkaar te concretiseren. In de Meierij en de Bommelerwaard gebeurt dat op een unieke wijze. Met meer dan 130 mensen is een streefbeeld voor 2018 opgesteld. Alle betrokkenen werken nu samen aan de realisatie daarvan.

“Geïnspireerd door de nieuwe mensen en de nieuwe kansen”

Deelnemer aan het Werkatelier

Meer informatie

Nieuwe werkwijze

Schematische weergave

Beeldverslag

Werkproces en resultaten in beeld gebracht

Filmpje over werkatelier

Quotes en sfeerbeelden

Meer weten?

Gemma van der Ploeg kan u meer vertellen over deze opdracht.
M 06 20393618