Lesley Vanleke – Facilitator

Wat mij drijft is het scheppen van ruimte voor verandering, waarin mensen zelf de verantwoordelijkheid kunnen opnemen voor datgene wat ze samen willen bereiken. Ik luister onbevangen, stel de – soms lastige – vragen, ontwerp gepaste interventies en faciliteer. Het scheppen van de condities en het sturen op de principes van cocreatie zijn daarbij leidend. Elk vraagstuk is weer anders en stelt me voor nieuwe uitdagingen die ik met plezier aan ga. Ik ben daarin mijn eigen instrument en benader mensen met een open hart en een grote betrokkenheid. Ik handel vanuit wat er resoneert en hou op die manier de dialoog op gang die leidt tot gedragen oplossingen. Naast organisatieontwikkeling pas ik het thema van zelfsturing ook toe op het thema loopbanen: zelf de loopbaan in handen nemen en het bouwen aan een talentcultuur die zelfsturing toelaat.

Meer informatie

Contact
Internet


Lesley Vanleke
T +32 (0) 478 51 96 66
E Lesley@careercoach-network.com