Met alle belangen in één ruimte

Hoe ziet Midden-Delfland er in 2025 uit? Is het gebied dan nog open of is het in zijn geheel opgeslokt door de omringende steden? Ondernemers, agrariërs, gemeenten, natuur- en milieubeschermers, de provincie, het waterschap en het rijk hadden ieder zo hun eigen, soms tegengestelde ideeën over de toekomst van het gebied.
Iedereen was het er over eens dat er in elk geval iets moest veranderen, zonder dat iedereen daarbij zijn eigen gang zou gaan. En dat daar één visie en één samenhangend actieplan voor nodig was. Dat is gelukt. In 2 ½ dag hebben 63 betrokken partijen gezamenlijk een actiegerichte gebiedsvisie voor Midden-Delfland ontwikkeld. Hoe? Met FutureSearch.

In 2015 is het uitvoeringsprogramma vernieuwd. De gebiedsvisie uit 2004 staat voor iedereen nog steeds onomstotelijk vast.

“Wie voor cruciale vraagstukken staat kan ik maar één ding aanbevelen: Ga met FutureSearch aan de slag en investeer in datgene wat u echt belangrijk vindt”

Christiaan van der Kamp – Wethouder Midden-Delfland

Meer informatie

Boekje over het traject

Met informatie over Future Search

Meer weten?

Gemma van der Ploeg kan u meer vertellen over deze opdracht.
M 06 20393618