Samenwerken bij subsidieverlening

Binnen de rijksoverheid is afgesproken dat ministeries gelijksoortige uitvoering zoveel mogelijk gezamenlijk oppakken. In het geval van subsidieverlening aan instellingen heeft het Kabinet besloten, dat OCW, SZW en VWS samen gaan werken. KaapZ heeft ervoor gezorgd dat alle betrokkenen, bestuurders, beleidsmedewerkers, juridisch en financieel adviseurs en uitvoerders een gezamenlijke ambitie hebben neergezet voor de nieuwe uitvoeringsorganisatie, inclusief uitvoeringsplan. Dit heeft voor een flinke versnelling in het realisatietraject gezorgd.

“Vanuit diversiteit is veel positieve energie richting samenwerking ontstaan. Er is echte verbinding gemaakt”

Peter Terlouw, Kwartiermaker nieuwe uitvoeringsorganisatie

Meer informatie

Beeldverslag werkconferentie

Werkproces en resultaten in beeld gebracht

Meer weten?

Gemma van der Ploeg kan u meer vertellen over deze opdracht.
M 06 20393618