Actief betrokken zijn, dat is de kracht

Het Landschapsontwikkelingsperspectief Midden-Delfland 2025 is in een participatief proces ontwikkeld. In de zogenoemde Midden-Delflandcafés, de ontwerptafel, de synthesetafel en de slotconferentie hebben burgers, ondernemers, belangenbehartigers en raadsleden van de betrokken gemeenten en vertegenwoordigers van het hoogheemraadschap meegedacht en meegewerkt aan de verdere ontwikkeling van het Midden-Delflandgebied. Dit heeft geresulteerd in de uitwerking van ontwikkelingskaarten voor de 19 afzonderlijke polders van het Midden-Delflandgebied.

“We hebben elkaar nodig om er iets moois van te maken”

Joop Evertse, voorzitter van de Hof van Delflandraad

Meer informatie


Atlas deel 1

Over het perspectief

Atlas deel 2

Uitwerking per polder


Meer weten?

Gemma van der Ploeg kan u meer vertellen over deze opdracht. 
M 06 20393618