Van het aardgas af…en dan…

In je nieuwe collegeprogramma is met veel enthousiasme aangekondigd dat ook jouw gemeente ‘Van het aardgas’ af gaat. Je hebt er zelf hard voor geknokt, maar je hebt ook genoeg politieke ervaring om te weten dat dit een complex proces, met nogal wat politieke risico’s, kan worden.

Lees verder!

Help, hetzelfde probleem komt telkens terug

Herken je dat. Problemen waar je niet vanaf komt, die je elke keer weer opnieuw op de agenda ziet staan? De kans is groot dat je het probleem beschouwt als een puzzel die op te lossen is, terwijl je waarschijnlijk met een complex vraagstuk te maken hebt dat niet te temmen is.

Lees verder!

De hele olifant verkennen

Het is opvallend dat zelfs experts nieuwe dingen ontdekken, nieuwe perspectieven ontwikkelen als ze in contact komen met mensen die hetzelfde vraagstuk van een geheel andere kant bekijken.

Lees verder!

Voor wie is cocreatie niet bestemd

Er is een groep mensen waarvoor cocreatie niet bestemd is. Ze schuiven alles mopperend terzijde. Dat zijn de managers, bestuurders en adviseurs die vinden dat het hun taak en verantwoordelijkheid is om met experts een stip aan de horizon te zetten.

Lees verder!