Hoe 53 organisaties en ervaringsdeskundigen gezamenlijk een uniek model ontwikkelen

Om te komen tot een gezamenlijke visie voor de maatschappelijke ondersteuning in Kampen heeft de gemeente gekozen voor co-creatie met alle betrokkenen. De visie werd april 2014 in een werkatelier met ruim 80 mensen ontwikkeld. Het resultaat, het Kamper Kompas werd vervolgens met 300 mensen besproken en aangescherpt. Hiermee is een brede basis gelegd voor verdere onderlinge samenwerking waarmee de vernieuwing van de maatschappelijke ondersteuning wordt ingezet.

Op 28 april 2015 is een tweede werkatelier gehouden om het Kamper Kompas verder te verbeteren.

“Van wij doen het zo, naar wij doen het samen! (…) iedereen moet mee in de verandering.”

Ellen Aptroot tijdens het werkatelier in april 2015

Meer informatie

Sociaal Café

Beeldverslag

Het Kamper Kompaspoort

Een ‘license to operate’ voor alle deelnemers

Meer weten?

Gemma van der Ploeg M 06 20393618 en Eric Spaans M 06 53730066 kunnen u meer vertellen over deze opdracht.