met Sandra Janoff de auteur van

Workshop 1

Future Search
– Getting the whole system in the room, for Vision, Commitment and Action

Hoe zorg je als leidinggevende, strategisch adviseur of als programmamanager dat alle betrokkenen bij een complexe opgave vanuit een gezamenlijke visie in actie komen? In een gefragmenteerde wereld waarin iedereen redeneert en handelt vanuit zijn eigen realiteit? Sandra Janoff komt naar Nederland om hierover een ervaringsgerichte workshop te leiden.

Sandra Janoff is samen met Marvin Weisbord de grondlegger van Future Search, een krachtig visie- en strategieontwikkelingsconcept dat de aanwezige actiebereidheid van alle betrokken partijen bundelt en richt. Het wordt al decennialang wereldwijd met succes in alle sectoren toegepast, onder andere door IKEA. Sinds 15 jaar ook in Nederland.

Tijdens de 3-daagse workshop maak je kennis met Future Search, met de achterliggende theorieën en principes. Ook participeer je zelf in een Future Search proces. Daarbij ervaar je heel direct hoe Future Search voor duurzame doorbraken zorgt.

Wat je kunt verwachten:

  • Een interactief programma
  • Een ander perspectief
  • Nieuwe ervaringen
  • Inzet van casuïstiek
  • Reflectie

Doelgroep:
Managers, adviseurs en facilitators die betrokken zijn bij complexe maatschappelijke vraagstukken of organisatieontwikkeling.

Lees meer >>

Of meld je meteen aan

“Het beste wat we kunnen doen is het creëren van de juiste voorwaarden om mensen te laten doen wat ze sowieso willen doen.”

Workshop 2

Courageous leadership
– opgavegericht samenwerken

Wederzijds begrip en werken vanuit een gezamenlijk gewenste toekomst worden steeds belangrijker. Maar hoe zorg je daarvoor. Met al die verschillende mensen en betrokken partijen, met evenzoveel ambities als belangen. Die elkaar niet spontaan opzoeken, maar wel gezamenlijk de oplossing in handen hebben.

Daarvoor is nieuw leiderschap nodig. Leiderschap dat gericht is op het engageren, verbinden en ondersteunen van alle betrokkenen om op een productieve manier met elkaar samen te werken. En dat vergt lef. Want je weet niet precies waar je op uitkomt. En je hebt rekening te houden met ieders ideeën, belangen en ambities. Bij sommigen roept dat vast beelden op van Poolse landdagen en conflicten.

Toch kan dit op een heel gestructureerde, effectieve manier. Hoe en wat dat voor jouw leiderschapsrol betekent, leer je in deze unieke tweedaagse workshop. Je maakt in theorie en praktijk kennis met de filosofie en principes die ten grondslag liggen aan het nemen van het leiderschap over het proces. Waarbij er volop ruimte en aandacht is voor je dilemma’s en onzekerheden. Ook nemen we de tijd voor reflectie.

Wat je kunt verwachten

  • Een interactief programma
  • Een ander perspectief
  • Nieuwe ervaringen
  • Inzet van casuïstiek
  • Reflectie

Doelgroep
Bestuurders, directeuren, managers en senior adviseurs betrokken bij complexe maatschappelijke vraagstukken of organisatie-ontwikkelingstrajecten.

Lees meer >>

Of meld je meteen aan