Met Sandra Janoff en KaapZ

Voor veel maatschappelijke vraagstukken zijn geen eenduidige oplossingen voorhanden. Dat geldt bijvoorbeeld voor de transformatie van de (jeugd)zorg en het sociaal domein, de energie- en warmtetransitie, de omslag naar een weerbare, flexibele organisatie, de invoering van de omgevingswet of de vernieuwing van het onderwijs. Het complicerende daarbij is, dat veel partijen betrokken zijn en geen van hen alléén in de positie is om het vraagstuk op te lossen. ’No one is in charge’ zoals de Engelsen dan zeggen. Hoe kom je dan toch tot een visie en een strategie, die breed wordt gedragen en waar alle betrokkenen als vanzelfsprekend verantwoordelijkheid nemen voor de door hen uit te voeren acties?
In deze tweedaagse workshop leer je hoe je dit voor elkaar kunt krijgen. Binnen je organisatie of dwars door alle betrokken organisaties heen. Je ervaart wat structuur doet met de attitude, motivatie en gedrag van mensen. En wat dit alles betekent voor jouw leiderschapsrol en vaardigheden. Tijdens de workshop is er veel interactie en tijd voor reflectie rondom de aangereikte theorie, je vragen en dilemma’s en je eigen praktijk.

Workshop leerervaringen

De workshop geeft je inzichten en leert je de tools hoe je op een relatief eenvoudige manier complexe vraagstukken oppakt en aanpakt.
Je leert:

 • Dat elk soort vraagstuk om een eigen benadering vraagt en wat dit voor complexe vraagstukken betekent
 • Hoe je het leiderschap over het proces neemt, niet door strak te sturen maar
  door alle betrokkenen bij elkaar te brengen en een sfeer en omgeving te
  creëren waarin zij tot productieve samenwerking kunnen komen
 • Hoe je met elkaar het vraagstuk helder krijgt en het hele speelveld betrekt
 • Hoe je eigenaarschap creëert, voor de totstandkoming van het resultaat
  (proces) en het resultaat zelf
 • Op welke wijze structuur van invloed is op de attitude, motivatie en gedrag van
  mensen
 • Hoe je in zeer divers samengestelde groepen tot ‘common ground’ komt
 • Hoe je de verantwoordelijkheid om dat te doen wat nodig is bij de mensen zelf
  laat.

De workshop is opgebouwd rondom het delen van theoretische inzichten en praktijkervaringen, waarbij er veel ruimte is voor interactie en reflectie op ieders praktijk. Daarnaast is er een aantal ervaringsoefeningen, waaronder een spel waarin je het functioneren in verschillende structuren ervaart en wat dat doet met je attitude, motivatie en energie.

Meer informatie?

info@kaapz.nl

Meld je meteen aan

Omschrijving

Courageous leadership. Opgavegericht samenwerken.

Wederzijds begrip en werken vanuit een gezamenlijk gewenste toekomst worden steeds belangrijker. Maar hoe zorg je daarvoor. Met al die verschillende mensen en betrokken partijen, met evenzoveel ambities als belangen. Die elkaar niet spontaan opzoeken, maar wel gezamenlijk de oplossing in handen hebben.

Daarvoor is nieuw leiderschap nodig. Leiderschap dat gericht is op het engageren, verbinden en ondersteunen van alle betrokkenen om op een productieve manier met elkaar samen te werken. En dat vergt lef. Want je weet niet precies waar je op uitkomt. En je hebt rekening te houden met ieders ideeën, belangen en ambities. Bij sommigen roept dat vast beelden op van Poolse landdagen en conflicten.

Toch kan dit op een heel gestructureerde, effectieve manier. Hoe en wat dat voor jouw leiderschapsrol betekent, leer je in deze unieke tweedaagse workshop. Je maakt in theorie en praktijk kennis met de filosofie en principes die ten grondslag liggen aan het nemen van het leiderschap over het proces. Waarbij er volop ruimte en aandacht is voor je dilemma’s en onzekerheden. Ook nemen we de tijd voor reflectie.

Wat je kunt verwachten

 • Een interactief programma
 • Een ander perspectief
 • Nieuwe ervaringen
 • Inzet van casuïstiek
 • Reflectie

Doelgroep

Bestuurders, directeuren, managers en senior adviseurs betrokken bij complexe maatschappelijke vraagstukken of organisatie-ontwikkelingstrajecten.

Programma

Donderdag 11 april 2019
9.00 – 19.30, daarna borrel en diner
Vrijdag 12 april 2019
8.30 – 15.30, daarna borrel

Workshop agenda

 • De cirkel van verandering
 • De aanpak van complexe opgaven
 • Leiderschap anno nu: organiseren van zwermen
 • Definiëren van complexe opgaven en betrekken van het systeem – Het vliegtuigspel
 • Zelfmanagement en het nemen van verantwoordelijkheid
 • Organiseren van eigenaarschap
 • Ken je plek: leiderschapsvaardigheden.

Locatie

Ernst Sillem Hoeve
Soestdijkerweg 10b Lage Vuursche 3734 MH Den Dolder
www.esh.nl

Kosten en deelname

Deelname

Gebruik het registratieformulier om je op te geven.
Meld je vandaag nog aan. Het aantal deelnemers is beperkt.
Na deelname ontvang je het boek Hoe richt je een zwerm. Een eenvoudige aanpak voor complexe vraagstukken (2e druk, 2018).

Kosten workshop

Kosten voor deelname aan de workshop zijn € 950,- (excl. 21% BTW).
Wil je met meerdere mensen uit je organisatie deelnemen, neem dan contact met ons op over de kosten via info@kaapz.nl.
In de prijs zijn opgenomen: deelname aan de workshop, koffie/thee e.d., het benodigde materiaal, de lunches, snacks en 1x diner.

Overnachting

De kosten voor overnachting vallen buiten de kosten voor deelname aan de workshop.

Iedereen is vrij om zijn overnachting te organiseren

Je kunt hier rechtstreeks een hotelovernachting bij de Ernst Sillem Hoeve boeken, waar wij speciale afspraken mee hebben gemaakt.

Verzekering en aansprakelijkheid

In het geval dat de workshop niet kan plaatsvinden of moet worden uitgesteld vanwege gebeurtenissen die buiten de controle van KaapZ liggen (overmacht) dan kan KaapZ niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele geleden schade, kosten of verliezen, zoals transportkosten, verblijfskosten, financiële verliezen, en dergelijke.

KaapZ kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor lichamelijk letsel, of voor verlies of schade aan eigendommen van deelnemers, tijdens of als gevolg van de workshop. Controleer de geldigheid van uw eigen verzekering.

Meer informatie?

info@kaapz.nl

Meld je meteen aan