Lokale warmtetransitie voor gemeentes; hoe doe je dat?

 

Volgens de contouren van het klimaat akkoord moeten alle gemeentes in 2021 een Transitievisie Warmte vaststellen. Met dit besluit leggen gemeenteraden de planning vast waarlangs zij de wijken in hun gemeente ‘van het aardgas af gaan halen’. Dit besluit zal verregaande gevolgen hebben voor de inwoners van de gemeente. Het voorbereiden van dit besluit is een belangrijke, veelal nieuwe taak voor de gemeente, waarbij intensief moet worden samengewerkt met netbeheerders, marktpartijen, woningbouwcorporaties, energie-coöperaties etc. En waarbij vooral ook de inwoners intensief moeten worden betrokken.

Ragfijn samenspel

De gehele warmtetransitie vergt een ragfijn samenspel. Een samenspel dat gekenmerkt wordt door een constante wisselwerking tussen deze spelers. Een dergelijk samenspel is gebaat bij heldere rollen en een duidelijke, transparante beschrijving van het proces waarlangs de besluiten worden voorbereid.

Hoe en waar begin je als gemeente?

Hoe dat proces eruit ziet staat in grote lijnen beschreven in een kleurrijke brochure.
Die kun je hier downloaden
Het is een beschrijving van het proces voor zover dat nu, oktober 2018, duidelijk is. Als uit de discussies aan de klimaattafels en daaromheen nieuwe informatie komt, zullen wij die in nieuwe versies van deze brochure verwerken.

We vragen je om je naam en e-mailadres op te geven zodat we je op de hoogte kunnen houden van nieuwe ontwikkelingen.

Eric Spaans is sinds 2013 intensief betrokken bij diverse overleggen waarin de zogenaamde governance van de warmtetransitie verder wordt uitgewerkt. Voor hem staat daarbij steeds centraal hoe je het proces zo kunt vormgeven dat draagvlak bij alle partijen één de resultaten is van het proces, en niet iets dat je – nadat de experts hebben bepaald wat goed voor je is – moet gaan proberen te bereiken.