Hiërarchie versus zelfsturing

Het doel van het spel is inzichtelijk te maken wat hiërarchie of zelfsturing doet met o.a. productiesnelheid, kwaliteit, klantgerichtheid, resultaatgerichtheid, medewerkerbetrokkenheid en stress.

In de simulatie werken de deelnemers in twee verschillende vliegtuigfabrieken. De organisatie Skyboss bestaat al langer en werkt zeer efficient. De nieuwe organisatie Fast Falcon daarentegen werkt met zelfsturende teams. Wat betekent dit als je werkt voor één van deze bedrijven? Ontdek het, voel het en praat erover met elkaar.

Het spel is in te zetten om draagvlak te creëren voor organisatieverandering.

Simulatiespel De vliegtuigfabriek Hiërarchisch of zelfsturend werken

Organisatie Skyboss

Skyboss is een organisatie met verschillende afdelingen, een directeur, kwaliteitscontroleur en inkoper. De vliegtuigen worden efficiënt gebouwd en dat gebeurt al jaren zo.

Organisatie Fast Falcon

Dit is een jonge organisatie. Wel met een directeur, die zich liever coach noemt, maar zonder functieomschrijvingen of afdelingen. De mensen die hier werken bepalen zelf hoe ze hun bedrijf inrichten. Hoe presteren zij in snel veranderende omstandigheden?

simulatiespel De vliegtuigfabriek
Simulatie 'De vliegtuigfabriek' over zelfsturing en hiërarchie

Meer informatie

Wil je meer weten over de resultaten die je kunt behalen met het spelen van het spel? Over hoe je de simulatie kunt inzetten? Kijk dan op de website van De Vliegtuigfabriek.

Of neem contact op met Tom Eekelder of Rolf Resink. Zij kunnen je ook meer vertellen over de theorie die er aan ten grondslag ligt.