De complexiteit van maatschappelijke opgaven neemt toe. In je eentje los je die niet meer op. We hebben elkaar nodig om het verschil te maken. Maar hoe organiseren we dat? En wat kom je onderweg tegen? In je organisatie maar ook persoonlijk.
Dat onderzoeken we op clubbijeenkomsten. Op een informele manier. Boeiende gesprekken en inzichten heeft dat al opgeleverd.
Op elke bijeenkomst staat een thema centraal. Gewoon om mee te beginnen. Daarna zien we wat er gebeurt.

Wil je een thema aandragen of een keer een bijeenkomst meemaken? Neem dan contact op met Gemma van der Ploeg, gemma@kaapz.nl.

Proeverij over psychologisch kapitaal

Iedere organisatie streeft naar goede prestaties en gemotiveerde medewerkers die ook nog eens met stress om kunnen gaan. Maar wat is ervoor nodig om dat in deze tijd te bereiken? Het blijkt dat ons optimisme, onze verwachtingen, onze veerkracht en zelfeffectiviteit (ofwel ons psychologisch kapitaal) van invloed zijn op onze prestaties. Doorgaans proberen we deze te verhogen door medewerkers te trainen en de stijl van leidinggeven aan te passen. Maar in hoeverre is de manier waarop wij het werk in onze organisaties organiseren van invloed op ons psychologisch kapitaal? Positief of negatief.

We gebruikten het Vliegtuigspel om de relatie te ontdekken tussen hoe we het werk organiseren en het psychologisch kapitaal.

Download hier het beeldverslag van de proeverij

Simulatie Het Vliegtuigspel

Wat gebeurt er met je als je werkt voor een hiërarchisch georganiseerde organisatie? En wat als je werkt in een zelfsturend team. Wat werkt wel en wat niet. We ontdekten het door het spelen van een simulatie. Met verrassende dialoog na afloop.

Download hier het getekende verslag van de bijeenkomst.

Clubben - Het Vliegtuigspel Hiërarchisch of zelfsturend werken
Clubben Hiërarchisch of Afdelingsloos

Hiërarchisch of afdelingsloos?

Hoe komen we los van onze hiërarchische structuren en proceduredenken zodat er ruimte ontstaat voor vernieuwing? Het functie- en afdelingsloos werken van een pionierende gemeente is de start van een mooie ontdekkingstocht.

Download hier het getekende verslag van de bijeenkomst.

Besluiten

Hoe neem je besluiten in een groep? Heb je overwegende bezwaren dan kom je met een alternatief. Kan een gemeente zo ook met besluiten omgaan? Welke soorten van besluiten nemen zijn er eigenlijk?

Download hier het getekende verslag van de bijeenkomst.

Wat is clubben?

In deze eerste bijeenkomst hebben we verkend wat clubben is. Coöperatief samenwerken. Hoe hou je het op gang? Is het een blijvende manier van samenwerken?

Download hier het getekende verslag van de bijeenkomst.