Tom Eekelder

Tom Eekelder – Inspirator en facilitator Nieuw Normaal Organiseren

Mijn inspiratie in het werk? Mensen in organisaties laten ontdekken en ervaren dat je het werk ook anders kan organiseren. Met behulp van simulaties en werkateliers mensen de gelegenheid bieden om hun eigen manier van (samen)werken in te richten. Vanuit een gezamenlijke ambitie, het bestaansrecht van de organisatie. Een manier van werken die energie geeft. Waarin medewerkers ruimte en vertrouwen krijgen en nemen. Zodat talent en vakmanschap tot bloei komen en de resultaten, de slagkracht en het innovatievermogen van de organisatie verbetert.

Niet ik, maar mensen zelf veranderen de organisatie. Ik inspireer en faciliteer. Arbeidsinnovatie door spelsimulaties, werkateliers en andere co-creatieve werkvormen.

Meer informatie

Contact
Internet


Tom Eekelder
Dorpsstraat 30A
3945 BL Cothen
M 06 24 15 11 44