Glenn van der Vleuten

Glenn van der Vleuten

Ik studeerde economie en werkte jaren op het snijvlak van wonen, zorg en welzijn. Centraal in mijn werkzaamheden staat: verandering. En meer in het bijzonder co-creatie en sociale innovatie. Door mijn bestuurlijke en leidinggevende ervaring heb ik goed zicht op wat leeft en speelt op verschillende niveaus binnen en om organisaties.
Ik voeg creatiekracht toe aan vraagstukken. En weet die als geen ander om te zetten in organisatievermogen. Mijn analytische kwaliteiten, leiderschap en maatschappelijke betrokkenheid komen hem daarin goed van pas.

Meer informatie

Contact
Internet
Glenn van der Vleuten
Herenstraat 3
3985 RP Werkhoven
M 06 10 88 61 32