De hele olifant verkennen

Het is opvallend dat zelfs experts nieuwe dingen ontdekken, nieuwe perspectieven ontwikkelen als ze in contact komen met mensen die hetzelfde vraagstuk van een geheel andere kant bekijken.

Lees verder!

Voor wie is cocreatie niet bestemd

Er is een groep mensen waarvoor cocreatie niet bestemd is. Ze schuiven alles mopperend terzijde. Dat zijn de managers, bestuurders en adviseurs die vinden dat het hun taak en verantwoordelijkheid is om met experts een stip aan de horizon te zetten.

Lees verder!